slideshow_content
section_01

אודות

 (RNDARC) Ramat Negev Desert Agro-Research Center

מו"פ רמת הנגב - המרכז לחקלאות מדברית

מאחורי החקלאות הענפה ברמת הנגב עומד מו"פ (מחקר ופיתוח) רמת הנגב שהוא מרכז ניסויים לחקלאות בתנאי מדבר.

מי ההשקיה לחקלאות ברמת נגב מבוססת על  מי "המוביל הארצי" -כיום מים מותפלים המופקים מהים התיכון ובמי תהום מליחים הנשאבים מבארות מקומיות וכן על מיהולים שונים של שני מקורות מים אלו.  

המרכז ממוקם לא הרחק מהיישוב אשלים, כ-30 ק"מ מדרום לבאר-שבע (ממוצע גשמים: כ-90 מ"מ לשנה בלבד), קרוב לשפת נחל הבשור…